rýchlo a jednoducho

vyberte svoj problém so škodcom

Deratizácia

Deratizácia je systém alebo súhrn systémov zameraný na likvidáciu a reguláciu (ničenie) škodlivých hlodavcov.

Dezinsekcia

Cieľom je ničenie škodlivého hmyzu alebo článkonožcov a zamedziť tak prenášanie choroboplodných zárodkov a infekčných ochorení.

Dezinfekcia

Je zameraná na likvidáciu mikroorganizmov za použitia chemických prípravkov, ktoré majú za cieľ prerušiť cestu nákazy od zdroja.
naše oblasti pôsobenia

Zameriavame sa

Vykonáváme deratizáciu, dezinfekciu, dezinsekciu v domácnostiach
a firmách. Základom úspechu je rýchle riešenie!

Rodinné domy

Akékoľvek nehnuteľnosti, rodinné domy, chaty, byty či nebytové priestory

Bytové domy

Bytové domy, paneláky, firmy, kancelárie a podobné priestory

Sklady a haly

Skladové priestory na uskladnenie akéhokoľvek tovaru, haly a garáže