Čo ponúkame

Deratizácia je systém alebo súhrn systémov zameraný na reguláciu (ničenie) škodlivých hlodavcov. Vykonáva sa za účelom ochrany ľudského zdravia a zabráneniu ekonomickým škodám (znehodnotený tovar, káble elektrického vedenia, požieranie poľnohospodárskych produktov a iné).

Deratizačné zásahy je dôležité vykonávať hlavne na jar a jeseň, taktiež priebežne počas roka v prípade výskytu, resp. preventívne. Povinnosťou vykonávať tieto zásahy upravuje niekoľko zákonov hlavne zákon 350/2007. Príkaz na vykonávanie jarných a jesenných deratizácií vydáva na základe nového zákona príslušný RUVZ (regionálny ústav verejného zdravotníctva).

Hlodavce spôsobujú hlavne infekčné choroby (salmonela, toxoplazmóza, leptospiróza). Bežne pre ľudí je veľmi nebezpečný ich moč (je prítomný všade tam, kde je alebo bol výskyt hlodavcov).

Pri našej práci využívame najnovšie technológie, ktoré čerpáme zo spolupráce s odborníkmi z Čech i zo zahraničia. Našou filozofiou je dobre odvedená práca z hľadiska dlhodobej perspektívy. Preto nás neváhajte kontaktovať, a presvedčiť sa sami.

Súčasťou výkonu deratizácie sú

 • prípravné a bezpečnostné opatrenia
 • priebežné monitorovanie hlodavcov – vstupy, druhy
 • kontrola, dopĺňanie a výmena nástrah
 • upozorňovanie na technické nedostatky umožňovanie vstup hlodavcov do objektu
 • práce sú vyhotovované v súlade s príslušnými hygienickými predpismi a normami

Deratizáciu – ničenie škodlivých hlodavcov vykonávame

 • v obytných domoch a bytoch, pivniciach a pôdach
 • v administratívnych budovách, školách
 • vo výrobných komplexoch všetkých odvetví
 • v reštauračných a stravovacích zariadeniach
 • v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach
 • v skladoch, predajniach a výrobniach potravín
 • v kanalizačných sieťach
 • v objektoch poľnohospodárskej rastlinnej a živočíšnej výroby