Čo je cieľom?

Cieľom je ničenie škodlivého hmyzu alebo článkonožcov. Hmyz je významný hlavne z hygienického hľadiska ako prenášač choroboplodných zárodkov a infekčných ochorení. Taktiež spôsobuje výrazne škody na skladovaných potravinách, materiáloch a iných produktoch.

Naším účelom je ničenie škodlivého, epidemiologického, hospodársky závažného a obťažujúceho hmyzu ako je šváb, rus, blcha, ploštica, mravec, mucha, komár a ďalšie článkonožce. Niektoré typy dezinsekcie je možné vykonávať aj bezpostrekovou technikou za plnej prevádzky.

Jednotlivé akcie na dezinsekciu sú prevedené vždy s najvýhodnejšími dezinsekčnými prostriedkami. Dezinsekcia pomocou prostriedkov sa stanovuje na koncetrácie a intervaly, ktoré sú prispôsobené hlavne biologickým schopnosťou škodcov, aby sa zabránilo prípadnej odolnosti, kedy môže dezisekciovaný hmyz prežívať aj v nepriaznivých podmienkach, poprípade byť odolný na konkrétnu dezinsekciu.

Dezinsekcia zabráni škodlivému hmyz

  • Strata kvality výrobkov
  • Kontamináciu a znečistenie surovín
  • Hygienické škody
  • Hospodárske škody
  • Prenášať závažné infekčné ochorenia

Okrem bežnej dezinsekcie sa špeciálne venujeme aj dezinsekcii ploštíc. Používame veľmi účinné prípravky na likvidáciu tohto hmyzu.

V praxi majú preventívne opatrenia bohužiaľ len čiastočný účinok a ak dôjde k premnoženiu hmyzu nad únosnú mieru, je treba zasiahnuť k represívnym dezinsekčným metódam.Represívnu dezinsekciu prevádzame za použitia prostriedkov fyzikálnej, biologickej a najčastejšie chemickej povahy, ktoré hmyz priamo usmrcujú, narušujú jeho vývoj alebo vyvolávajú jeho choroby.