Dezinfekcia po zosnulom

Čistenie po zosnulom je pre pozostalých veľmi bolestivá činnosť, preto naša spoločnosť Vám ponúka odstránenie nebezpečných biologických ostatkov, ktoré môžu byť pôvodcom rôznych choroboplodných zárodkov.

Čo sa stane s telom po smrti?

Bez ohľadu na to, aký druh smrti postihne osobu – prirodzenú alebo násilnú – telo sa začne rozkladať po približne dvoch hodinách.

Mŕtvy organizmus už nie je schopný podporovať životne dôležitú činnosť tkanív, z ktorých oni začnú uvoľňovať chemické látky, ktoré sa v ich zložení môžu porovnávať s jedom. A v obytnej budove proces rozkladu prebieha mnohokrát rýchlejšie ako pod vodou alebo v chlade.

NEVÁHAJTE NÁS KONTAKTOVAŤ ČO NAJSKÔR

Dezinfekciu po zosnulom možno považovať za jednu z najťažších úkonov z oblasti dezinfekcie. Správnym názvom toho úkonu je však dekontaminácia.

Dekontaminácia predstavuje súbor procesov, ktorých cieľom je:

  1. eliminácia a inaktivácia mikroorganizmov
  2. eliminovať a odstrániť epidemiologicky dôležité článkonožce a obťažujúci hmyz
  3. odstránenie prípadných hlodavcov parazitujúcich na tele zosnulého

Dekontaminácia  predstavuje teda proces ničenia a odstraňovania mikoorganizmov z prostredia okolo zosnulého  bez ohľadu na stupeň zníženia ich počtu a to pomocou postupov s rôznym stupňom účinnosti a to:

  1. Mechanickou očistou
  2. Dezinfekciou a sterilizáciou

Spôsoby dezinfekcie

Čistenie po zosnulom je pre pozostalých veľmi bolestivá činnosť, preto naša spoločnosť Vám ponúka odstránenie nebezpečných biologických ostatkov, ktoré môžu byť pôvodcom rôznych choroboplodných zárodkov.

Pred začiatkom likvidácie biologických ostatkov je nutné vykonať dezinfekciu priestoru a v niektorých prípadoch aj dezinsekciu, pretože sa tam nachádza vysoký výskyt múch a lariev.

Dezinfekciu vykonávame v dvoch fázach. Prvá fáza je dezinfekcia celého priestoru ozónom po dobu 60 minút. Druhá fáza aplikácia postreku na veci zasiahnuté biologickými ostatkami a na blízke okolie. Následne necháme pôsobiť účinnú látku po dobu 30 minút.

Po uplynutí doby potrebnej na dezinfekciu sa následne pristupuje k likvidácii vecí zasiahnutých biologickými ostatkami. Tieto sa balia do špeciálnych vakov a transportujú do spaľovne na likvidáciu.

Do priestoru sa následne aplikujú špeciálne spreje na pohltenie zápachu, ktoré sú vyrobené na prírodnej báze.

Priestory sa dezinfikujú germicídny, žiaričom a ozanátorom.